Lekarz internista kto to i czym się zajmuje? - nasilekarze.pl
Lekarz internista kto to i czym się zajmuje?
Lekarz internista kto to i czym się zajmuje?

Lekarz internista kto to i czym się zajmuje?

29.02.2024

Internista jest kluczową postacią w systemie opieki zdrowotnej, którego specjalizacja i doświadczenie pozwalają na diagnozowanie oraz leczenie szerokiego spektrum chorób wewnętrznych. Lekarz internista to specjalista, który zajmuje się kompleksową opieką nad dorosłymi pacjentami, koncentrując się na chorobach narządów wewnętrznych. Interniści są często nazywani "lekarzami dla dorosłych", co podkreśla ich rolę w opiece nad pacjentami w wieku dorosłym.

 • Rola internisty w opiece zdrowotnej: Internista pełni kluczową rolę w diagnozowaniu, leczeniu oraz monitorowaniu chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca czy nadciśnienie.
 • Znaczenie internisty: Jego praca nie ogranicza się jedynie do leczenia już zdiagnozowanych chorób, ale obejmuje również działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie powstawaniu nowych schorzeń.

Definicja i zakres pracy internisty

Internista, kto to tak naprawdę? To lekarz, który po ukończeniu ogólnego kształcenia medycznego specjalizuje się w chorobach wewnętrznych. Internista korzysta z szerokiej wiedzy medycznej i szczegółowych badań, aby zdiagnozować i leczyć choroby, które mogą wpływać na różne systemy organizmu, często zajmując się wieloma problemami zdrowotnymi pacjenta jednocześnie.

 • Diagnostyka i leczenie: Interniści często pracują z pacjentami cierpiącymi na skomplikowane lub niespecyficzne problemy zdrowotne, które wymagają kompleksowej oceny i indywidualnego podejścia do leczenia.
 • Prewencja: Wielu internistów skupia się także na prewencji, edukacji zdrowotnej oraz promowaniu zdrowego stylu życia wśród swoich pacjentów.
 • Różnorodność specjalizacji: Chociaż wielu internistów praktykuje jako lekarze ogólni, inni mogą dalej specjalizować się w określonych dziedzinach medycyny wewnętrznej, takich jak kardiologia, gastroenterologia czy endokrynologia.

Porównując lekarza internistę do lekarza rodzinnego, warto zauważyć, że obie te specjalizacje koncentrują się na zapewnieniu holistycznej opieki pacjentowi, ale internista zazwyczaj skupia się bardziej na dorosłych i ma głębszą wiedzę na temat chorób wewnętrznych. Lekarz rodzinny, z kolei, zajmuje się pacjentami w każdym wieku, od noworodków po seniorów, i często pełni rolę pierwszego kontaktu w systemie opieki zdrowotnej, kierując pacjentów do odpowiednich specjalistów, w tym do internisty, w razie potrzeby.

Internista to wysoko wykwalifikowany specjalista, który odgrywa niezastąpioną rolę w diagnozowaniu, leczeniu oraz zapobieganiu chorobom wewnętrznym. Jego umiejętności i wiedza są kluczowe dla zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, co czyni go nieocenionym członkiem zespołu medycznego.

Kiedy warto udać się do internisty?

Internista to specjalista, do którego warto zwrócić się, gdy mamy do czynienia z problemami zdrowotnymi dotyczącymi narządów wewnętrznych, przewlekłymi chorobami lub gdy potrzebujemy dokładnej diagnostyki ogólnoustrojowej. Decyzja o wizycie u internisty powinna być podyktowana kilkoma czynnikami:

 • Niejasne objawy: Jeśli doświadczasz symptomów, które są trudne do zdiagnozowania i mogą wskazywać na różne schorzenia, internista wykorzysta swoją szeroką wiedzę, aby przeprowadzić kompleksową diagnostykę.
 • Przewlekłe choroby: Pacjenci cierpiący na przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, choroby serca czy nadciśnienie, powinni regularnie konsultować się z internistą w celu monitorowania stanu zdrowia i dostosowywania planu leczenia.
 • Kompleksowa opieka: Interniści są przygotowani do świadczenia opieki nad dorosłymi w szerokim zakresie medycznym, oferując wsparcie zarówno w zakresie diagnozy, jak i leczenia wielu różnorodnych stanów zdrowotnych.

Różnice między internistą a lekarzem rodzinnym

Chociaż internistalekarz rodzinny mogą wydawać się podobni w zakresie świadczonych usług, istnieją kluczowe różnice między tymi dwoma specjalnościami, które warto zrozumieć, by dokonać właściwego wyboru dotyczącego opieki zdrowotnej.

 • Grupa docelowa: Lekarz internista skupia się głównie na leczeniu dorosłych i osób starszych, posiadając szczegółową wiedzę o chorobach, które mogą pojawić się w późniejszym wieku. Lekarz rodzinny, z drugiej strony, oferuje opiekę pacjentom w każdym wieku, od niemowląt po seniorów, co umożliwia budowanie długotrwałych relacji z całymi rodzinami.
 • Specjalizacja w chorobach wewnętrznych: Interniści posiadają głębszą specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych niż lekarze rodzinny. Dzięki temu mogą oferować bardziej zaawansowane opcje diagnostyczne i leczenie dla specyficznych stanów zdrowotnych.
 • Pierwszy kontakt w opiece zdrowotnej: Lekarz rodzinny często pełni rolę pierwszego kontaktu w systemie opieki zdrowotnej, kierując pacjentów do odpowiednich specjalistów, w tym internistów, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Wybór między internistąlekarzem rodzinnym powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Internista jest najlepszym wyborem dla dorosłych pacjentów poszukujących specjalistycznej opieki nad chorobami wewnętrznymi, podczas gdy lekarz rodzinny może być preferowany przez pacjentów ceniących długotrwałe relacje z jednym lekarzem, zdolnym do opieki nad członkami rodziny w różnym wieku. Obie specjalizacje odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając pacjentom dostęp do kompleksowej i ciągłej opieki.

Jakie badania i procedury może przeprowadzać internista?

Internista jest specjalistą w zakresie medycyny wewnętrznej, który ma szerokie kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne. W jego zakresie działania wchodzą różnorodne badania i procedury, które pozwalają na dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz monitorowanie i leczenie wielu chorób. Oto niektóre z kluczowych badań i procedur, które może przeprowadzać lekarz internista:

 • Badania laboratoryjne: Podstawą diagnostyki są różnorodne badania krwi, moczu czy hormonów, które mogą wskazać na obecność stanów zapalnych, infekcji, zaburzeń hormonalnych czy markerów chorób przewlekłych.
 • Badania obrazowe: Internista może zlecić wykonanie badań takich jak USG, RTG, CT (tomografia komputerowa) czy MRI (rezonans magnetyczny), które umożliwiają dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych.
 • EKG i badania serca: Elektrokardiogram (EKG) oraz inne specjalistyczne badania serca, takie jak echo serca, są niezbędne do oceny funkcji sercowo-naczyniowych i diagnozowania chorób serca.
 • Endoskopia: W niektórych przypadkach, internista może również przeprowadzać lub zlecać procedury endoskopowe, takie jak gastroskopia czy kolonoskopia, które pozwalają na bezpośrednią ocenę przewodu pokarmowego.

W jaki sposób internista współpracuje z innymi specjalistami?

Współpraca między specjalistami jest kluczowym elementem świadczenia kompleksowej opieki zdrowotnej, a internista odgrywa w tym procesie centralną rolę. Dzięki swojej wszechstronnej wiedzy medycznej, internista często pełni funkcję koordynatora opieki nad pacjentem, zwłaszcza w przypadku, gdy choroba wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Oto jak może wyglądać współpraca internisty z innymi specjalistami:

 • Kierowanie do specjalistów: W przypadku diagnozy wymagającej specjalistycznego leczenia, internista kieruje pacjentów do odpowiednich specjalistów, takich jak kardiolodzy, endokrynolodzy czy onkolodzy.
 • Koordynacja opieki: Internista monitoruje i koordynuje leczenie pacjenta, pracując wspólnie z innymi specjalistami, aby zapewnić spójność i ciągłość opieki. Dzięki temu pacjent otrzymuje zintegrowaną opiekę, uwzględniającą wszystkie aspekty jego stanu zdrowia.
 • Komunikacja z lekarzem rodzinnym: W wielu przypadkach internista współpracuje również z lekarzem rodzinnym pacjenta, dzieląc się ważnymi informacjami dotyczącymi diagnozy, leczenia i zaleceń, co umożliwia efektywniejszą opiekę.

Internista pełni kluczową rolę w diagnostyce, leczeniu i koordynacji opieki nad pacjentami z chorobami wewnętrznymi. Dzięki szerokiemu zakresowi badań i procedur, które może przeprowadzać, oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, internista zapewnia pacjentom dostęp do kompleksowej i spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Jakie są najczęstsze schorzenia, z którymi pacjenci zgłaszają się do internisty?

Internista zajmuje się szerokim spektrum chorób wewnętrznych, a pacjenci zgłaszają się do niego z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Oto niektóre z najczęstszych schorzeń, z którymi pacjenci zgłaszają się do internisty:

 • Choroby układu krążenia: W tym zakresie znajdują się takie schorzenia jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, czy zaburzenia rytmu serca. Internista ocenia ryzyko sercowo-naczyniowe, diagnozuje oraz wdraża leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne.
 • Choroby układu oddechowego: Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zapalenie płuc oraz inne infekcje dolnych dróg oddechowych są częstymi powodami wizyt u internisty.
 • Choroby metaboliczne i endokrynologiczne: Cukrzyca, zaburzenia tarczycy, otyłość i dyslipidemia to przykłady stanów, które wymagają regularnej kontroli i zarządzania przez internistę.
 • Choroby układu pokarmowego: Problemy takie jak choroba refluksowa przełyku, choroby wątroby, w tym stłuszczeniowa choroba wątroby, zapalenia wątroby, oraz choroby jelit, w tym nieswoiste zapalenia jelit, są obszarami, w których internista może zapewnić diagnozę i leczenie.
 • Choroby nerek i układu moczowego: Przewlekła choroba nerek, infekcje dróg moczowych i kamica nerkowa to schorzenia, które również są w zakresie zainteresowania internisty.

Jak wygląda proces diagnostyczny u internisty?

Proces diagnostyczny u internisty jest kompleksowy i składa się z kilku etapów, mających na celu dokładne zrozumienie problemów zdrowotnych pacjenta i ustalenie najskuteczniejszego planu leczenia. Oto główne kroki w procesie diagnostycznym:

 • Wywiad medyczny: Pierwszym krokiem jest szczegółowy wywiad medyczny, podczas którego internista pyta o objawy, historię choroby, styl życia, dietę oraz historię medyczną rodziny. To pozwala na zrozumienie kontekstu zdrowotnego pacjenta.
 • Badanie fizykalne: Następnie przeprowadzane jest dokładne badanie fizykalne, w tym ocena stanu serca, płuc, brzucha oraz innych części ciała, w zależności od prezentowanych objawów.
 • Badania laboratoryjne i obrazowe: W oparciu o zebrane informacje, internista może zlecić szereg badań laboratoryjnych (np. morfologia krwi, poziom glukozy, badania czynności wątroby) oraz badań obrazowych (np. RTG, USG, MRI), aby uzyskać dokładniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta.
 • Specjalistyczne badania: W zależności od potrzeb, mogą zostać zlecone dodatkowe, bardziej specjalistyczne badania, takie jak EKG, testy wysiłkowe, endoskopia czy biopsje.

Każdy z tych etapów jest niezbędny do stworzenia kompleksowego obrazu stanu zdrowia pacjenta i umożliwia interniście postawienie dokładnej diagnozy oraz zaplanowanie odpowiedniego leczenia. Proces ten podkreśla znaczenie internisty jako specjalisty medycyny wewnętrznej, zdolnego do diagnozowania i leczenia szerokiego zakresu chorób.

Jakie są metody leczenia stosowane przez internistę?

Internista jest kluczowym specjalistą w zakresie medycyny wewnętrznej, który wykorzystuje szeroką gamę metod leczenia w celu zarządzania chorobami i poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Oto główne metody leczenia stosowane przez internistów:

 • Leczenie farmakologiczne: Jest to podstawowa metoda leczenia, która obejmuje przepisywanie leków w celu leczenia chorób i złagodzenia objawów. Internista dobiera odpowiednie leki w oparciu o dokładną diagnozę, uwzględniając historię medyczną pacjenta oraz potencjalne interakcje z innymi przyjmowanymi lekami.

  • Antybiotyki do leczenia infekcji bakteryjnych,
  • Leki przeciwzapalneprzeciwbólowe do zarządzania bólem i stanami zapalnymi,
  • Leki przeciwcukrzycowe, leki obniżające ciśnienie krwileki na cholesterol do kontrolowania chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, nadciśnienie i hiperlipidemia.
 • Zmiany w stylu życia i dieta: Internista często zaleca zmiany w stylu życia, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę zdrowia. Dotyczy to zarówno diety, aktywności fizycznej, jak i zarządzania stresem.

  • Zdrowa dieta bogata w owoce, warzywa, białko o niskiej zawartości tłuszczu i ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, cukru oraz soli,
  • Regularna aktywność fizyczna w celu poprawy kondycji serca, wagi i ogólnego samopoczucia,
  • Zarządzanie stresem poprzez techniki relaksacyjne, medytację czy odpowiedni odpoczynek.
 • Edukacja zdrowotna: Internista odgrywa kluczową rolę w edukacji pacjentów na temat ich stanów zdrowotnych, sposobów ich leczenia oraz metod zapobiegania. Informowanie pacjentów o naturze ich chorób, możliwych komplikacjach oraz znaczeniu przestrzegania zaleceń lekarskich jest niezbędne dla skutecznego leczenia.

Jakie są możliwości dalszej diagnostyki i konsultacji ze specjalistami?

W przypadku potrzeby pogłębionej diagnostyki lub leczenia specjalistycznego, internista może kierować pacjentów do odpowiednich specjalistów. Jest to istotne w przypadkach, gdy choroba wymaga bardziej szczegółowego podejścia lub interwencji, które wykraczają poza ogólną praktykę medycyny wewnętrznej. Oto niektóre z możliwości dalszej diagnostyki i konsultacji:

 • Kierowanie do specjalistów: Na podstawie wyników badań i oceny stanu pacjenta, internista może skierować pacjenta do specjalistów takich jak kardiolog, endokrynolog, gastroenterolog, pulmonolog, czy nefrolog.

  • Konsultacje specjalistyczne są niezbędne w przypadkach skomplikowanych chorób wymagających szczegółowego podejścia w danej dziedzinie medycyny.
  • Dalsze badania diagnostyczne specjalistyczne, takie jak angiografia, endoskopia, biopsje czy zaawansowane testy genetyczne, mogą być zalecane w celu dokładniejszego zdiagnozowania stanu zdrowia.
 • Współpraca z lekarzem rodzinnym: Internista często współpracuje z lekarzem rodzinnym pacjenta w celu zapewnienia spójnej opieki zdrowotnej. Ta współpraca umożliwia wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta, historii leczenia oraz planach dalszego postępowania.

  • Komunikacja między lekarzem rodzinnym a internistą jest kluczowa dla zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej i optymalizacji wyników leczenia.

Internista, dzięki swojej wszechstronnej wiedzy i umiejętnościom, pełni centralną rolę w diagnostyce, leczeniu oraz koordynacji opieki zdrowotnej pacjenta. Praca internisty obejmuje nie tylko bezpośrednią opiekę nad pacjentem, ale również koordynację z innymi specjalistami w celu zapewnienia najlepszej możliwej opieki zdrowotnej.

Wyzwania w pracy internisty

Praca internisty wiąże się z licznymi wyzwaniami, które wymagają nie tylko głębokiej wiedzy medycznej, ale również umiejętności komunikacyjnych, empatii oraz zdolności do szybkiego podejmowania decyzji. Oto niektóre z głównych wyzwań, z którymi interniści mogą się spotkać:

 • Zarządzanie przypadkami wielochorobowości: Wiele osób starszych cierpi na kilka chorób jednocześnie, co wymaga od internisty koordynacji złożonego planu leczenia, uwzględniającego wszystkie schorzenia oraz potencjalne interakcje między różnymi lekami.
 • Utrzymanie aktualnej wiedzy medycznej: Medycyna jest dziedziną, która szybko się rozwija, dlatego internista musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę o najnowszych badaniach, lekach i metodach leczenia.
 • Komunikacja z pacjentami i ich rodzinami: Wyjaśnianie skomplikowanych kwestii medycznych w sposób zrozumiały dla pacjentów i ich rodzin jest kluczowe dla efektywnej opieki. Internista musi również umiejętnie zarządzać oczekiwaniami i obawami pacjentów.
 • Współpraca z innymi specjalistami: Koordynacja opieki z innymi lekarzami i specjalistami jest niezbędna, szczególnie w przypadku pacjentów z wieloma schorzeniami. Wymaga to skutecznej komunikacji i współpracy.

Podsumowanie roli internisty w opiece zdrowotnej

Internista odgrywa kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, będąc często pierwszym punktem kontaktu dla pacjentów z chorobami wewnętrznymi. Jego praca obejmuje szeroki zakres działań, od diagnostyki i leczenia, po koordynację opieki i współpracę z innymi specjalistami. Oto podsumowanie kluczowych aspektów roli internisty:

 • Wszechstronna opieka: Internista jest specjalistą, który może diagnozować i leczyć szeroki zakres chorób wewnętrznych, oferując pacjentom kompleksową opiekę.
 • Koordynacja opieki: Jako koordynator opieki zdrowotnej, internista pracuje z innymi specjalistami i lekarzami rodzinnymi, aby zapewnić pacjentom dostęp do niezbędnych badań, leczenia i konsultacji.
 • Edukacja i prewencja: Internista odgrywa ważną rolę w edukacji pacjentów na temat ich stanu zdrowia, promując zdrowy styl życia i zapobiegając rozwojowi chorób przewlekłych.
 • Elastyczność i dostosowanie: Praca internisty wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb pacjentów, co jest możliwe dzięki szerokiej wiedzy medycznej i umiejętności dostosowania planów leczenia do indywidualnej sytuacji pacjenta.

Podsumowując, internista jest fundamentem opieki zdrowotnej dla dorosłych, zapewniając nie tylko leczenie chorób, ale również edukację, wsparcie i koordynację opieki, co jest niezbędne dla poprawy jakości życia pacjentów. Jego rola jako specjalisty medycyny wewnętrznej jest nieoceniona w zapewnianiu holistycznej i spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Zobacz więcej
Czym jest wodobrzusze i kiedy występuje?

Czym jest wodobrzusze i kiedy występuje?

Wodobrzusze, znane również jako ascyt, to stan medyczny charakteryzujący się nagromadzeniem nadmiernej ilości płynu w jamie brzusznej. Jest to ...
Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie L4

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie L4

Umowa zlecenie jest jednym z typów umów cywilnoprawnych, regulowanych przez Kodeks cywilny. Charakteryzuje się tym, że zleceniobiorca ...
Zespół aspergera - objawy i leczenie

Zespół aspergera - objawy i leczenie

Zespół Aspergera to zaburzenie ze spektrum autyzmu, charakteryzujące się głównie trudnościami w interakcjach społecznych i ograniczonymi, ...